Välkommen till Örebro Spelmanslag

Om oss

 

Örebro spelmanslag bildades 1992 och har ca 30 medlemmar idag. Vi vill göra folkmusiken tillgänglig för allmänheten och stödja spel av traditionella låtar inom fria ramar. Vi spelar nästan uteslutande på gehör.

 

Vi träffas regelbundet varannan söndag kväll 18 i Studieförbundet Vuxenskolans lokal på Fabriksgatan i Örebro. Då tränar vi en gemensam repertoar och lär oss nya och gamla låtar.

 

 Våra medlemmar har fått stifta bekantskap med duktiga spelledare från hela Sverige, då vi genom åren haft egna kurser. Varje höst under ett veckoslut brukar spelmanslaget vara på Malungs Folkhögskola och under Kalle Almlöfs ledning roar vi oss i folkmusikens tecken. Då vi alla tycker det är roligt att spela låtar deltar vi gärna i arrangemang, där vi får möjlighet att presentera svensk folkmusik. Örebro spelmanslag är öppet för alla som är intresserade. Kom till något av våra övningstillfällen eller kontakta oss om du vill komma med.

 

Träningstider

Söndagar jämna veckor

 

Tid:


Ungefärliga hålltider på repen: 

Låtlistan

Utvecklingslåtar

Fika

Genomspelning nästa evenemang

Låtlista/fritt spel

18.00 - ca 21.00

 


18.00 - 18.30

18.30 - 19.30

19.30 - 19.45

19.45 - 20.15


20.15 - 

Styrelse och förtroendevalda

Styrelse

Ordförande     

Kassör               

Sekreterare 


Förtroendevalda   

Musikalisk ledare 

Revisor           

Valberedning


Göran Svärd

Henrik Mundt

Ingmar NilssonOlle Linder

Birgitta Edstam

Lotta Olsson & Margaretha Karlsson

Plats: NBV Mitt Kulturpalatset, Nygatan 38, 1 tr upp

Ingång på baksidan av husetKONTAKT UPPGIFTER

Adress, Övningslokal

NBV Mitt Kulturpalatset, Nygatan 38, 1 tr upp

Föreningsinformation

Organisationsnummer; 875002-3296

              PG-nummer; 468 46 93-7

Kontaktperson

Kontaktperson: Göran Svärd

            Tel: 070 - 580 25 49

            Epost: goran.svard@telia.com

Karta

Medlemsinformation

Historik, Vision &  Framtid

Stadgar

Mottagande av nya medlemmar

Kurs planerings mall

Evenemangsplanerings mall

Förenings status

Verksamhetsberättelse

2019

Balans o Resultat räkning

Årsmötesprotokoll

2019