Kommande spelningar

 

Spelning Föreningarnas dag

Datum; Torsdag 2024-06-06  kl 12:00 - 15:00

Plats; Stadsparken, Örebro

Tid för spelning; 13:00 - 14:00

Plats för spelning: Felans informationsbord bakom stora scenen

Klädsel om möjligt dräkt, annars vårdad

Kontaktperson; Birgitta Edstam

Spelstuga och ev kortare konsert av spelmanslaget

Datum; Lördag 2024-06-15

Tid; 15:00 - 17:00

Plats; Trädgården vid Karlslunds Hembygdsförenings byggnad Långkatekesen,

Karlslund, Örebro

Kontaktperson; Lotta Olsson

Midsommar

Datum; Fredag 2024-06-21

Samling kl 10:30

Tid för spelning; 11:00 - 11:45

Plats; Cederbergska stiftelsen, Södra Allén, Örebro

Kontaktperson; Göran Svärd

Midsommar

Datum; Fredag 2024-06-21

Samling kl 14:15
Tid; 14:45 Konsert spelning på flak (=scen)
       Spelning till iordningställande av majstång

Plats; Gällersta Forngård

Omfattning; Både spelning ifrån scen och spelning till majstångsresning

Kontaktperson; Göran Svärd

Lerbäcksstämman

Datum; Fredag 2024-08-17
Tid; meddelas senare

Omfattning; vi är ombedda att delta

Plats; Hembygdsgården Lerbäck

Kontaktperson; Göran Svärd